Doradca inwestycyjny online.
Łatwy. Szybki. Skuteczny.

Przeglądaj poszczególne instrumenty, osiągane zyski oraz podejmowane ryzyko. Utwórz optymalny portfel inwestycyjny!

netfolio.net.pl
Rozwiązania w finansach.

Obliczanie zysku z Twojego portfela jeszcze nigdy nie było takie proste! Stwórz szczegółowy raport w kilka sekund!

 

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z użytkowania naszego systemu!
Nasz system zarządzania portfelem online umożliwia przeglądanie na wspólnym rachunku, oszczędności znajdujących się na różnych kontach maklerskich. Po zapisaniu transakcji, możesz śledzić wartość rynkową instrumentów znajdujących się w Twoich portfelach w sposób ciągły.
System umożliwia sporządzanie zestawień dotyczących zysku, dochodów i ryzyka, które podejmujesz. Generuje on automatycznie raporty dotyczące wybranego okresu, które możesz otrzymywać poprzez wiadomości e-mail. Dzięki zaawansowanemu systemowi ograniczeń i ostrzeżeń, serwis dostarcza kopleksowe informacje dotyczące Twojego portfela. W odpowiednim momencie może on poinformać o zbliżającej się dacie zapadalności obligacji lub wypłacie dywidendy z akcji.